Razlika između ERP-a i SAP-a

Svako poduzeće u nekom trenutku zahtijeva nekakav sustav upravljanja koji olakšava protok informacija i upravlja svim resursima unutar poslovne organizacije kako bi učinkovito poboljšao svoje cjelokupne poslovne procese. Ideja je implementirati sustav integriranih aplikacija za bolje upravljanje poslovnim procesima i automatizaciju većine funkcija povezanih s tehnologijom, uslugama i ljudskim resursima. Ideja je povećati produktivnost automatizacijom poslovnih procesa kako bi se smanjili administrativni troškovi, IT troškovi i vrijeme isporuke koje bi inače vruće izbjegli ručnim rukovanjem procesima. Ukratko, poduzećima je potrebna implementacija ERP (Enterprise Resource Planning) sustava koji bi iskoristio interne i eksterne informacije relevantne za organizaciju kako bi se povećala produktivnost i poboljšale performanse. SAP je najveći svjetski dobavljač ERP rješenja i tržišni lider u aplikacijama za poslovne procese kao što su ERP, CRM, SCM itd.Što je ERP?

ERP, skraćenica od Enterprise Resource Planning, softver je za upravljanje poslovnim procesima koji omogućava organizaciji da integrira različite procese koji su od ključne važnosti za poslovanje u jedan cjelovit sustav kako bi se povećala produktivnost i poboljšale performanse unutar organizacije. ERP softver u osnovi je skup integriranih aplikacija dizajniranih za upravljanje ključnim funkcijama poduzeća, uključujući računovodstvo, upravljanje zalihama i narudžbama, ljudske resurse i još mnogo toga. Integrira sve te osnovne funkcije u jedan centralizirani sustav kako bi se usmjerili procesi i protok informacija kroz cijelu poslovnu organizaciju. Automatizirani sustav integrira područja poput planiranja, inventara, nabave, marketinga i prodaje, ljudskih resursa i financija. Izraz ERP nije samorazumljiv i odnosi se na industrijski pojam za širok skup aktivnosti koji bi pomogli organizaciji da evidentira i upravlja podacima koji se odnose na tehnologiju i ljudske resurse. Ukratko, ERP je tehnologija koja automatizira temeljne poslovne procese organizacije kako bi se eliminirali suvišni procesi i sustavi.Što je SAP?

SAP je skraćenica od Sustavi, aplikacije i proizvodi u obradi podataka. Riječ je o njemačkom multinacionalnom softverskom divu poznatom po izradi softvera za planiranje poslovnih resursa (ERP) za upravljanje poslovnim procesima i odnosima s kupcima. SAP je najveći svjetski dobavljač ERP rješenja i lider u poslovnim aplikacijama. SAP nudi programski paket aplikacija za poslovne procese koji se implementiraju u velika ili srednja poduzeća kako bi pružio cjelovita rješenja za logistiku, distribuciju, financiranje i zalihe. Integrira osnovne poslovne procese kroz razne funkcije sa svakom funkcijom vezanom za odgovarajući modul u SAP-u. Moduli prikupljaju i integriraju podatke iz različitih aspekata poslovanja. Postoje različiti SAP moduli koji dijele informacije u integrirani sustav temeljen na definiranim procesima. Najviše implementirani SAP moduli su upravljanje ljudskim resursima (HRM), prodaja i distribucija (SD), upravljanje materijalom (MM), planiranje proizvodnje (PP), upravljanje kvalitetom (QM), financijsko računovodstvo (FI) i još mnogo toga.Razlika između ERP-a i SAP-a

Definicija ERP-a i SAP-a

ERP je kratica od Enterprise Resource Planning i to je sustav upravljanja poslovnim procesima koji automatizira i integrira sve ključne poslovne procese organizacije u zajedničku bazu podataka kako bi pojednostavio procese i informacije u cijeloj organizaciji. SAP (sustavi, aplikacije i proizvodi u obradi podataka) mogu se nazvati proizvodima koje nudi tvrtka SAP AG. SAP je jedan od najvećih svjetskih dobavljača ERP softvera.

Osnove ERP-a i SAP-a

ERP softver je skup aplikacija za poslovne procese koji pomažu tvrtkama da objedine osnovne funkcije i protok informacija u integrirani sustav radi boljeg upravljanja poslovnim procesima, smanjujući tako administrativne troškove koji bi inače nastali ručnim rukovanjem procesima. SAP je multinacionalna tvrtka koja stvara softver za upravljanje poslovanjem, uključujući ERP sustav.

Primjena ERP-a i SAP-a

ERP je super set SAP-a, dok je SAP Tier 1 ERP softverska ponuda. ERP je više poput metodologije koja slijedi određeni skup standarda za povezivanje aplikacija u jedinstvenu arhitekturu koja se temelji na funkcijama. ERP pomaže organizaciji da upravlja i konsolidira svoje cjelokupne performanse kroz različite funkcije. SAP je jednostavno ERP alat.Moduli ERP i SAP

SAP i ERP često se koriste sinkrono, jer se SAP smatra jednim od najvećih svjetskih dobavljača ERP sustava. Glavna značajka ERP-a je da sve aplikacije unutar organizacije dijele istu bazu podataka i procesa, što eliminira potrebu za prikupljanjem podataka iz više sustava čime poslovni procesi postaju jednostavniji i učinkovitiji. SAP ima module koji upravljaju različitim funkcijama unutar organizacije. Svaki modul odgovara određenim funkcijama.

ERP nasuprot SAP-u: Tabela usporedbe

Sažetak ERP-a vs. SAP

ERP je programski paket aplikacija za poslovne procese koji je razvio multinacionalni softverski div SAP SE, a koji uključuje ključne funkcije poslovanja unutar organizacije. Ideja je pružiti tvrtkama platformu koja će im omogućiti da na pristupačan način održavaju jedinstvenu bazu podataka koja se odnosi na razne poslovne funkcije. Ideja automatiziranog alata za upravljanje poslovanjem je spasiti tvrtke od neučinkovitih operacija i skupih procesa. SAP je najveći svjetski dobavljač ERP rješenja i lider u poslovnim aplikacijama. ERP je više poput metodologije s određenim skupom standarda koji objedinjuju različite aplikacije poduzeća u jednoj domeni, dok je SAP jedan od najvećih svjetskih pružatelja ERP sustava.

Popularni Postovi

Razlika između razdoblja inkubacije i zaraznog razdoblja

Razdoblje inkubacije je vrijeme od početne izloženosti patogenu do prvih znakova simptoma. Infektivno razdoblje je vrijeme tijekom kojeg je osoba

Razlika između muškog i ženskog bicikla

Muškarci i žene imaju različite fizičke razlike zbog čega proizvođači bicikala proizvode bicikle koji će prilagoditi te fizičke razlike. Bicikli za

Razlike između pravoslavnih i neortodoksnih Židova

Pravoslavni protiv neortodoksnih Židova Neortodoksni Židovi često su poznati kao reformni Židovi i navodno je proizvod prosvjetiteljstva 18. i 19. stoljeća. Najviše

Razlike između Zemlje i Marsa

Zemlja protiv Marsa Povremeno bi se ljudi zapitali zašto život postoji na Zemlji, ali ne i na drugim planetima. Naš planet, treći najudaljeniji od sunca na našem Suncu

Razlika između veličine i amplitude

Laički rečeno, pojmovi veličina i amplituda često se koriste naizmjenično za opisivanje svojstava veličina. Kad provjerite tezaurus, nađete

Razlika između embrija i fetusa

Zametak se odnosi na prvu fazu razvoja djeteta od trenutka oplodnje. Zove se fetus od osmog tjedna začeća. Tamo