Razlika između dobara i usluga

robaOčigledne su razlike između dobara i usluga koje se analiziraju na temelju njihovih karakteristika. Dobar je materijalni predmet koji se koristi jednom ili više puta. Usluga je nematerijalna. Razlikovatelj opipljivosti ukazuje na sposobnost dodira, mirisa, okusa i uvida što nema u uslugama. To može odvratiti primaoca usluge da procijeni kvalitetu i ovisi o reputaciji uslužne tvrtke. U slučaju robe, vlasništvo nad proizvodom prenosi se s prodavača na kupce, dok u uslugama nije uključeno vlasništvo.

Što se tiče kvalitete, s robom je homogena, nakon što se proizvede, kvaliteta je ujednačena u svim linijama proizvoda. Mogu se odvojiti od prodavatelja / dobavljača i ne mogu ovisiti o izvoru za isporuku kupcu. Što se tiče usluge, ona je neodvojiva od davatelja usluga i heterogena, jer se svaki put kad se usluga nudi može razlikovati u kvaliteti, učinku i isporuci. Ne može se kontrolirati i ovisi o ljudskom naporu da se postigne da kvaliteta stoga varira od proizvođača, kupca i dnevne baze.Druga ključna razlika je kvarljivost usluga i nepropadljivost robe. Roba će imati dug vijek skladištenja i uglavnom se ne kvari. Dok se usluge isporučuju u tom trenutku i nemaju dug životni vijek ili se ne mogu pohraniti za ponovnu upotrebu. Ne nose prednost roka trajanja kao kod robe poput praznih sjedala u zrakoplovnim kompanijama. Budući da se proizvodnja i potrošnja odvijaju istovremeno u uslugama, razlikuje se od robe po istodobnosti i odredbama za kontrolu kvalitete u procesu.I roba i usluge ne trebaju biti vođeni ekonomskim motivima. Nekoliko su puta robe i usluge usko povezane i ne mogu se odvojiti. Na primjer, pri kupnji automobila, dobro je automobil, ali obrada, pružanje dodatne opreme, nakon prodaje su sve usluge. Bitno je napomenuti da je razlika između čiste robe i čistih usluga u suprotnosti, ali većina roba i usluga postoji između njih s kombinacijom oba. Primjerice, u restoranu se hrana odnosi na robu, a usluga je usluga konobara, ambijent, postavljanje stolova, između ostalog.

Sažetak:
1. Roba je materijalna i prenosiva, dok su usluge nematerijalne i neprenosive.
2. Roba se može odvojiti i ne kvari se dok su usluge nerazdvojne.
3. Roba je homogena, dok su usluge heterogene.Popularni Postovi

Razlika između globalnog zagrijavanja i globalizacije

Što je globalno zagrijavanje? Globalno zagrijavanje fenomen je u kojem globalna temperatura raste i očekuje se da će i dalje rasti u sljedećem stoljeću. Ovaj

Razlika između Decibela i Sabina

Decibel vs Sabin Sound je najprirodnija stvar na svijetu, ali dubinsko proučavanje zvuka dogodilo se puno kasnije. Decibel i Sabin dvije su jedinice koje jesu

Razlika između močvare i blata

Močvara vs močvara Postoje četiri različite vrste močvara. Svaka od njih ima vrlo različite karakteristike i izrazi se ne mogu koristiti naizmjenično. Kao prvo,Razlika između upravljanog i neupravljanog prekidača

Prekidač je uređaj koji omogućuje povezivanje više uređaja na LAN (lokalnu mrežu). To je učinkovit i inteligentan uređaj koji prima

Razlika između Ema i Preppy

Emo vs Preppy Kada govorite o stilovima poput emo i preppy, to obično uključuje razlike između odjeće, frizura i ukusa u glazbi. Evo, hoćemo

Space Shuttle

Šatlovi su najviši, najbrži zrakoplovi, ali ne mogu probiti prepreku slike natrag na tlo.