Razlika između neto i bruto

Riječi bruto i neto koriste se u poslovnom okruženju i poslovnim operacijama gdje se koriste za označavanje određenog iznosa novca koji je organizacija zaradila.

Razlika između neto i brutoŠto je bruto?

Pojam bruto koristi se za zaradu koju je poslovna organizacija zaradila tijekom određenog razdoblja, a to može biti mjesec ili godina, a da se od tog iznosa ništa ne oduzima.Na primjer, plaćena osoba prima bruto prihod kao platu od poslodavca prije nego što se izvrše zakonski odbici poput poreza, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za doprinose za socijalno osiguranje.

U poslovnom okruženju pojam bruto koristit će se za iznos zarađen nakon množenja prodanih jedinica s poslovanjem i cijene svake jedinice.Što je neto?

Pojam neto koristi se za odnos prema ukupnom udjelu. Na primjer, ukupna zarada poduzeća koja se ostvari nakon prodaje robe i usluga umanjena za sve povezane troškove u određenom razdoblju rezultira neto prihodom organizacije.

Ukupni ostvareni troškovi prodaje = neto prihod

Primjeri troškova koje je izvršila organizacija, a koji se odbijaju od ukupne prodaje, uključuju plaće, komunalne troškove, pravne troškove i troškove oglašavanja.Razlika između neto i bruto

Razlika između neto i bruto

Značenje neto i bruto

Pojam bruto visoko se koristi za označavanje ukupnog iznosa koji je organizacija napravila nakon obavljanja različitih aktivnosti, poput prodaje robe i usluga. Na primjer, ukupna prodaja i ukupna dobit ponekad se nazivaju bruto prodaja odnosno bruto dobit.

Pojam neto obično se koristi za definiranje iznosa koji ostaje nakon odbitka zakonskih odbitaka. Primjerice, plaće i komunalne naknade odbijaju se od zarade poduzeća da bi se dobio neto prihod.

Neto i bruto dobit

Bruto dobit odnosi se na iznos kojim organizacija raspolaže i koji se ostvaruje nakon izračuna razlike između prihoda organizacije i troškova izrade robe ili pružanja usluga u organizaciji.

S druge strane, neto dobit je iznos koji organizacija ostvari nakon odbitka svih troškova povezanih s poslovanjem subjekta. Neto dobit koristi se za mjerenje profitabilnosti poslovanja i evidentira u izvještaju o dobiti i gubitku.

Neto i bruto porez

Porez se odnosi na zakonske iznose koje pojedinci i organizacije plaćaju vladi u svakom financijskom razdoblju. Pojedinci plaćaju porez (porez na dohodak) državi na njihov bruto dohodak. To znači da se porez odbija prije odbitka ostalih troškova.

S druge strane, poslovna poduzeća i samozaposleni pojedinci plaćaju porez poreznom tijelu na svoj neto dohodak. Ovaj je postupak istaknut u poreznom zakonu bilo koje zemlje.

Neto i bruto u najmu

Leasing se odnosi na postupak kroz koji vlasnik imovine omogućava pojedincu da koristi imovinu nakon čega će ta osoba morati platiti dogovorene mjesečne ili godišnje isplate.

Kod najma dolazi do bruto najma tamo gdje je stanar dužan platiti komunalne račune i porez na imovinu. Neki od ostalih troškova koje stanar plaća u ukupnom najmu uključuju održavanje i održavanje, osiguranje imovine, vode i kanalizacije i porez na imovinu.

S druge strane, neto zakup nastaje kada je stanar dužan platiti najamninu, dok ostale naknade koje uključuju održavanje, poreze, osiguranje imovine i komunalne naknade plaća vlasnik nekretnine.

Neto i bruto kamatne stope

Kamate su iznos koji se naplaćuje pojedincu iznad načela nakon stjecanja zajmova od zajmodavne institucije, poželjno bankarskog subjekta.

Bruto kamatna stopa iznos je koji organizacija oglašava kao naslov na kojem će pojedinci biti terećeni za stjecanje kredita.

S druge strane, neto kamatna stopa je efektivna kamata koju će pojedinac naplatiti nakon odbitka ili usklađivanja poreza i ostalih zakonskih naknada od bruto plaće. Neto kamata je stopa po kojoj će se jedna zaračunati na vaš račun nakon posudbe novca od kreditne institucije.

Bruto i neto plaća

Bruto plaća glavna je stopa plaće koju pojedinac prima prije nego što se izvrše zakonski odbici i osobni doprinosi. To je brojka koja predstavlja naslov pojedinačnog dohotka prije bilo kakve manipulacije.

Neto plaća predstavlja iznos koji pojedinac nosi kući nakon što su odbijeni svi zakonski odbici i osobni doprinosi. Neki od odbitka odbijenih od bruto plaće kako bi se stvorila neto plaća uključuju porez na dohodak, osiguranje i profesionalnu naknadu.

Bruto i neto marža

Bruto marža je bruto prihod organizacije podijeljen s neto prodajom tvrtke, koja se obično izražava u postocima. Bruto marža otkriva profitabilnost poslovnih poduzeća.

Neto marža je neto dobit subjekta podijeljena s prihodima organizacije koja se izražava u postocima. Neto marža otkriva kako je poduzeće učinkovito u kontroli troškova tvrtke.

Razlika između neto i bruto

Bruto VERSUS Neto

Sažetak neto u odnosu na bruto

  • Pojam bruto koristi se za ukupan iznos koji je organizacija zaradila prije odbitka bilo kakvih povezanih troškova, dok se pojam neto koristi za iznos koji je tvrtka dobila nakon odbitka svih povezanih troškova.
  • Bruto dobit je iznos koji je tvrtka zaradila nakon odbitka izravnih troškova, dok je neto dobit iznos ostvaren nakon odbitka svih troškova.
  • Bruto leasing je vrsta najma kod kojega se od stanara, između ostalog, plaćaju najamnina, troškovi osiguranja, režije i porezi na imovinu, dok je neto najam vrsta ugovora kod kojeg korisnik mora platiti samo najamninu.
  • Ostale razlike uključuju bruto i neto kamate, ukupne i izgubljene plaće i porezni tretman, između ostalih razlika.

Popularni Postovi

Razlika između neutralnog i uzemljenja

Neutrala je posebna linija koja prolazi u elektranama od takozvane wye (zvijezde) transformatora i prolazi dalje do trafostanice. Isto

Razlika između BGP i OSPF

BGP vs OSPF Postoje razni načini na koje se paketi podataka mogu premještati kroz mrežu. Usmjeravanje je opći pojam koji se odnosi na način na koji ti paketi

Goti protiv Rimljana: Pouke iz bitke kod Adrianoplea

Otkrijte što je nagnalo istočno-rimskog cara Flavija Valensa na poraz i kako su Goti postali 'arbitar rata', najavljujući uspon srednjovjekovnih vitezova.

Razlika između globalnog zagrijavanja i globalnog zatamnjivanja

Što je globalno zagrijavanje? Globalno zatopljenje ili globalne klimatske promjene klimatološki su fenomen u kojem zbog porasta raste globalna temperatura

Razlika između uzorkovanja amniocenteze i kroničnog vilusa

Amniocenteza vs kronična uzorkovanja trudnoće Trudnoća je zabrinjavajuće vrijeme za buduće majke. U današnjem medicinski poboljšanom svijetu dostupni su razni testovi

Razlika između mutalizma i komensalizma

Utvrđivanje razlike između uzajamnosti i komensalizma zahtijeva da za početak istaknemo postupak koji dovodi do pojave ili međusobne povezanosti